Tag: NCC säljer kontorsprojekten Valle Wood och Valle View inklusive resterande byggrätter i området Helsfyr i Oslo till Valle Eiendom Holding AS