Tag: När de beviljade byggloven för privata och offentliga lokaler summeras framträder en negativ trend