Tag: När anrika Carlanderska sjukhuset i centrala Göteborg byggdes ut ansvarade Assemblin för samtliga elarbeten