Tag: Mer än hälften av svenskarna uppger att de känner sig trygga i sin stad. Dock varierar det kraftigt beroende på vart i landet de är bosatta