Tag: Men ännu finns det branscher som är långt ifrån målet när det kommer till jämställdhet