Tag: kvalitetsmedvetenhet och högt kundfokus något man använde i arbetet att utveckla fabriken