Tag: Kongsvinger och Sør-Odal kommuner (beställare) samt forsknings- och innovationspartnerna (Klosser Innovasjon