Tag: kommunstyrelsens ordförande i Järfälla i ett pressmeddelande