Tag: kommunicerade förvärv av Urbano AB från ICA-handlarnas Förbund och elva bostadsfastigheter i Köping