Tag: kommunalråd och ordförande i Byggnadsnämnden och Leif Linde