Tag: Klimatutmaningen är en ödesfråga där städerna har en nyckelroll. Från Lund i söder till Umeå i norr