Tag: klimatdeklaration

AGV Invest investerar i Plants tjänst för klimatberäkningar av byggnader

Bygg- och fastighetssektorn står för drygt en femtedel av Sveriges klimatpåverkan…Stort intresse för att sänka CO2-avtryck med Biobetong

Abetongs satsning på klimatförbättrad betong har fått…Byggföretagen initierar kunskapslyft kring klimatberäkning av byggnader

Små och medelstora bygg- och anläggningsföretag…Nordskiffers EPD underlättar nya byggprojekt

Den 1 januari i år blev det lag på klimatdeklaration för varje ny byggnad som uppförs i Sverige. Syftet är…Lindbäcks erbjuder klimatdeklarationer redan idag

– Trä är det enda förnybara byggmaterialet, konstaterar Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks….Ny sektor-EPD för hyvlade trävaror stärker trämaterialet miljömässiga fördelar

ranschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram en sektor-EPD, Environmental Product Declaration, för hyvlade trävaror baserat på data från 16 förädlingsenheter. Den…Riksbyggen: ”Positivt beslut om klimatdeklaration för byggnader”

Riksdagen har tagit beslut om införande av en klimatdeklaration för byggnader. Riksbyggen välkomnar beslutet. Det behövs styrmedel som kompletterar de frivilliga åtaganden som…Riksbyggen: Välkommet förslag om gränsvärden i klimatdeklarationer av byggnader

Boverket föreslår att gränsvärden för klimatdeklarationer införs och att fler livscykelfaser ska ingå. Detta är något som Riksbyggen…Nytt lagförslag: Krav på klimatdeklarationer för nya byggnader

Från den 1 januari 2022 ska byggherren enligt ett färskt lagförslag redovisa de utsläpp av växthusgaser som uppkommer när nya byggnader uppför…Vectura tecknar avtal med Plant för klimatberäkning av byggprojekt

Vectura har tecknat avtal med Plant avseende klimatberäkning av samtliga byggprojekt det kommande året. Vectura vill snabba på klimatomställningen och tar hjälp…Nytt förslag: Klimatdeklarationer för byggherrar

Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Syftet med klimatdeklarationen är att styra mot en minskad klimatpåverkan vid uppförandet av byggnader samt…