Tag: handel

Markanvisningstävling i Örnsköldsvik ska utveckla handelsområde

Örnsköldsviks kommun bjuder in till markanvisningstävling för handelsverksamhet med tre fastighetsbildade, detaljplanelagda och byggklara tomter…Nu ska Botulfsplatsen i Lund bli en attraktiv mötesplats i stadskärnan

Lunds kommun, handel och fastighetsägare driver på för att lyfta Botulfsplatsen till en attraktiv…Fortsatt stort tapp i byggmaterialhandeln under tredje kvartalet

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att omsättningen mätt på…Branschgemensamt krav på emballageplast för trävaror

Byggmaterialhandlarnas medlemsföretag har enats kring branschgemensamma krav rörande plastemballage av trävaror. Arbetet…Navet: Bra fart i byggandet av kontor och handel

Enligt affärskonsulterna Navets kommande konjunkturrapport…Navet Analytics: ”Osäkerhet inom kontor, handel och hotell leder till minskade byggnadsinvesteringar”

NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för den svenska…Nytt ramavtal: FOJAB stöttar Jernhusen i klimatarbetet

Jernhusen har utsett tjugo aktörer med hållbarhetskompetens som ska bistå i företagets klimatarbete. FOJAB är…NAVET Analytics: ”Framskjutna projekt är ett allvarligt hot”

Den ekonomiska avmattningen och en osäkerhet om framtida lokalbehov i spåren av digitaliseringen, kan leda till att planerade projekt inom…Finalplats i PLÅTPRISET 2021 för FOJAB

En böljande plåtfasad som för tanken till en frusen, krusad vattenyta och en levande bottenvåning med café och gym. P-huset Dockan i Västerås utmanar…NAVET: Husbyggandet ökar

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för byggandet i Sverige, Marknadstrender Bygg, presenteras bland annat Sveriges totala husbyggnad under första halvåret 2020. Enligt rapporten…