Tag: Genom att mäta arbetsvolym och orderstock samt analysera marknadens hot och möjligheter får NAVET Analytics tillgång till viktiga temperaturmätare för byggkonjunkturen