Tag: Från 1 januari 2022 avser regeringen att införa krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader