Tag: Frågorna ställdes av Stefan Attefall och i panelen ingick Reinhold Lennebo – vd för Fastighetsägarna