Tag: förvärvat en välkänd bostadsfastighet i Eskilstuna