Tag: förvärvar resterande 60 procent av aktierna av Erlandsson Bolagen i Kungsbacka AB