Tag: förvaltningschef för support och lokaler i Skellefteå kommun.