Tag: Fortifikationsverket har gett MVB i uppdrag att bygga ett nytt utbildningscentrum inom Revinge garnisonsområde