Tag: Försäljningen av Farsta centrum sker genom avyttring av bolag