Tag: För snart ett och ett halvt år sedan infördes en ny strålskyddslag som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen