Tag: För närvarande har grundsärskolan i Örnsköldsvik verksamhet både vid Skärpeskolan och Ängetskolan