Tag: För att kunna arbeta säkert i en fallriskmiljö är det viktigt med både rätt kunskap och utrustning