Tag: fokus på bristen av effektkapacitet i elförsörjningen