Tag: Efter sammanräkning av årets fakturering kan byggföretaget MVB se tillbaka på ett succéfyllt år