Tag: Efter omfattande undersökningar av mark och byggnader i Forsåkerområdet har nu ett positivt besked landat att marken är godkänd efter saneringsåtgärder