Tag: doktor i bebyggelseanalys och författare till boken ”Hållbart Såklart! – Fastighetsägarens guide till hållbara och levande stadsdelar”