Tag: digitala mötena var trähus och byggandet av en av världens högsta träbyggnader Sara Kulturhus