Tag: Detaljplan för Tomtebogård (Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1) har antagits av kommunfullmäktige i Umeå kommun