Tag: Det samlade byggmaterialvärdet kopplat till påbörjade husbyggnadsinvesteringar uppgick under första kvartalet i år till drygt 17 miljarder kronor