Tag: Det blev nyligen klart att SSC Skellefteå AB via sitt säljbolag SSC Joinex AS i Norge