Tag: Därför valde man en skräddarsydd WICTEC 50-fasad från WICONA och anpassade denna efter arkitektens vision för olika fasadtyper