Tag: Byggvesta

Susanna Korpe blir CFO på ByggVesta

Susanna Korpe har rekryterats till rollen som CFO och medlem i koncernledningen för ByggVesta….Emelie Eriksson blir Chef för Stadsutveckling och Ackvisition på ByggVesta

ByggVesta stärker sin kompetens inom stadsutveckling i sitt långsiktiga arbete mot att bygga för framtidens städer. Med Emelie Erikssons genuina intresse för långsiktig hållbar stadsplanering och innovativ…ByggVesta presentererar: Klimatsmarta byggmaterialet Agri™betong

I Sege Park den 10 maj presenterade ByggVesta för första gången det nya och klimatsmarta byggmaterialet Agri™betong inför lokalpolitiker, entreprenörer och byggbolag. De gjutna betongelementen, som har…Stora möjligheter till innovativa och klimatsmarta lösningar i Forsåker

Johanneberg Science Park samlar både små och medelstora…ByggVesta producerar betong med restprodukter från jordbruket med hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong

ByggVesta har idag, tillsammans med forskningsinstitutet RISE och betongtillverkaren Strängbetong, producerat hållbar betong från jordbruksrester. Genom att tillsätta aska…17 meter hög växtvägg – Sveriges första på ett flerbostadshus

Fastighetsbolaget ByggVesta har färdigställt studentbostadsområdet Colonia II i Linköping och kan nu erbjuda bostäder för ca 1200 studenter i den snabbt växande studentstaden….ByggVesta minskar C02-utsläppen med 25 % utan att öka byggkostnaderna

Idag lanserar ByggVesta en ny färdplan som visar hur kostnadseffektivisering och CO2-minskning för bostadsbyggande kan gå hand i hand….Rinkebyterrassen kan bli Årets Bygge 2021

ALM Småa Bostad och ByggVesta har nu tillsammans skapat bostadskvarter med blandade upplåtelseformer som också ska fungera som en trygg bro till Järvafältet. Nu nomineras…