Tag: byggstart för lekplatsen norr om Emaljgatan i Karlslund