Tag: Byggros AB har varit med som leverantör och underkonsult i byggandet och Jonas Hallin