Tag: Byggnads AB Tornstaden har fått förtroendet att ansvara för total-entreprenaden av det projekt som Framtiden Byggutveckling AB ska bygga på Järnmyntsgatan i Göteborg