Tag: Byggkoncernen MVB har utsett Ylva Beck som ny ledamot i styrelsen för MVB Holding