Tag: Arkitekterna är första länken i samhällsbyggnadskedjan och är därför en viktig konjunkturindikator