Tag: Annike Thorén har tidigare jobbat som VD på Hamhus i Jönköping