Tag: Anders Karpesjö är extern revisor och har till uppgift att granska de företag som ansöker om att bli Auktoriserat Golvföretag