Nyheter

Nytt område med lägre hyror i Berga i Linköping

Fem byggherrar är klara för att utveckla det nya området i Berga. Tillsammans ska de utforma området utifrån sina vinnande idéer och bygga bostäder för alla, en stor andel med överkomliga hyror.

Många har visat intresse för markanvisningstävlingen, och utvärderingen av de inlämnade tävlingsbidragen är nu klar. De byggherrar som ska bygga i Berga är Bonava, Botrygg, Kärnhem, Mannersons och SHH.

– Jag är glad att det funnits så stort intresse att vara med i projektet och att vi kunnat få med både lokala och nationella byggherrar, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bland de fem byggherrarna finns en ny aktör i Linköping – Stockholmsbaserade SHH.

I det nya bostadsområdet kommer cirka 500 bostäder i flerfamiljshus och småhus att byggas, samt en ny kombinerad skola och förskola. Bostäderna består av både hyresrätter och bostadsrätter.

Byggherrarna ska nu tillsammans påbörja arbetet med att planera hur området ska se ut.

– Jag hoppas det här projektet blir ett nationellt exempel på hur vi kan bygga för alla, fortsätter Elias Aguirre (S). 

Det aktuella området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden. Tanken är att knyta samman Berga och Södra Ekkällan så att Berga blir en mer integrerad del av staden.

Byggnationen av bostäder beräknas starta 2021 och de första bostäderna bli inflyttningsklara 2023.