Nyheter

Vallastaden: Nytt vårdboende öppnar under våren 2019

För att möta invånarnas behov av boenden byggs just nu ett helt nytt vårdboende i Vallastaden. Under våren 2019 kommer det moderna vårdboendet för personer med demenssjukdom att öppna sina dörrar.

Det nya vårdboendet i Vallastaden är en del i den utbyggnadsplan som ska möta invånarnas behov av boenden. Vårdboendet kommer att rikta sig mot personer med demenssjukdom, eftersom det är där behovet är störst. En av avdelningarna har inriktning yngre personer med demenssjukdom upp till 70 år. Dessutom kommer det att finnas en dagverksamhet för personer med demenssjukdomsom fortfarande bor hemma.

– Vi är glada att vi efter årsskiftet kan öppna ett helt nytt och modernt vårdboende i Linköping. För oss är det viktigt att både de äldre och deras anhöriga ska känna sig trygga med att Linköpings kommun kan erbjuda en god äldreomsorg och att vi jobbar för att ha så korta köer som möjligt, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Det nya boendet är uppdelat på 60 lägenheter. Tack vare moderna utrymmen ger det nya vårdboendet förutsättningar att driva en trygg äldreomsorg utifrån individens behov. Satsningar har gjorts på vårdboenden med tekniska lösningar i form av människocentrerad belysning och ett solrum. Målet är att de boende kan fortsätta vara så aktiva och självständiga så länge som de orkar eller kan.

Den kommunala utföraren Leanlink har fått i uppdrag att bedriva verksamheten på vårdboendet och snart inleds rekryteringen av personal till boendet.

– Vi kommer påbörja rekrytering av omvårdnadspersonal, sjuksköterska, kock och samordnare inom kort. Vi har fått många förfrågningar och kan redan nu se att intresset för att arbeta på Vallastadens vårdboende är stort. Vi kommer erbjuda våra medarbetare ett stimulerande arbete i en stimulerande miljö där vi erbjuder alla som vill att arbeta heltid, säger Camilla Scharff, affärsområdeschef på Leanlink.

Bild: Det nya vårdboendet i Vallastaden öppnar under våren 2019
Foto: Lejonfastigheter.