Nyheter

Byggstart för ny servicebyggnad på Malmö sjukhusområde

Region Skåne investerar drygt 12 miljarder kronor för att skapa lokaler och miljöer som möjliggör högkvalitativ hälso- och sjukvård på sjukhusområdet i Malmö. Den 30 augusti startar bygget av den helt nya och toppmoderna servicebyggnaden som kommer att inrymma cirka 410 medarbetare.

Den nya servicebyggnaden ska skapa en miljö där vårdens stödverksamheter samordnas och blir effektivare genom samarbete. Transporterna av mat, prover, avfall, läkemedel och textilier på området kommer att effektiviseras genom sändning med rörpost och användandet av förarlösa truckar, så kallade AGV:er, som kör dygnet runt.

Region Skånes ambition är att byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad totalnivå Silver. Byggnaden ska bland annat ha fördröjning av dagvatten med gröna tak, lokalt producerad förnyelsebar energi, god dagsljusförsörjning och biologisk mångfald.

Vårdens stödverksamheter samordnas
Funktionerna som flyttar in i byggnaden är Region Skånes laboratoriemedicinska verksamhet, FM-tjänster, läkemedelsförsörjning (Skånes universitetssjukvård), fastighetsförvaltning och byggprojekt (regionfastigheter). Servicebyggnaden kommer inte att innehålla någon vårdverksamhet. Inflyttningen är beräknad till hösten 2022.

Byggstarten firas med ett arrangemang där Henrik Fritzon (S), ordförande regionstyrelsen, Carl Johan Sonesson (M) 2:e vice ordförande regionstyrelsen, Alf Jönsson regiondirektör i Region Skåne) och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) ordförande kommunstyrelsen i Malmö stad, med flera kommer att hälsa välkomna.

När? Den 30 augusti klockan 10.
Var? Vid ett tält på Jan Waldenströms gata 6­7­-69.

Bild: Tengbom