Nyheter

Så dålig koll har vi på elförbrukningen

När Enefit låter Sifo fråga svenskarna om deras elkonsumtion svarar drygt varannan (57%) att de inte vet hur mycket el de förbrukar varje år. Var femte (19%) vet inte vad den egna elräkningen ligger på varje månad.

I samma undersökning framgår att det är de som tjänar bäst – 30 000 i månaden eller mer – som har bäst koll på sina elkostnader. Här svarar bara 11 procent att de inte vet hur mycket de betalar för sin el varje månad, jämfört med 27 procent av dem som tjänar upp till 20 000 i månaden. Det är även de som tjänar mest som har bäst koll på den egna elförbrukningen – bland de som tjänar 30 000 eller mer i månaden svarar 44 procent att de inte vet hur mycket el de använder varje år, jämfört med hela 71 procent av dem som har upp till 20 000 kronor i lön.

Trots att många svenskar har dålig koll på både sin elkonsumtion och sina elkostnader svarar drygt tre av fyra (78%) att de är nöjda med sin elleverantör.

– Att inte ha koll på – och faktiskt ifrågasätta – sina elkostnader är som att tacka nej till pengar som skulle kunna gå till annat roligt. Det mest effektiva sättet att sänka elräkningen är ofta att just byta leverantör. Vilken maskinpark och vilket uppvärmningssystem man använder spelar naturligtvis också stor roll, liksom små förändringar i vardagen. Byta ut glödlampor till LED, stänga av apparater som TV och dator ordentligt med strömbrytaren, sådana saker, säger Jonas Lindelöf, vd på Enefit i Sverige.

Sämst koll på sina elkostnader har de som bor i övre Norrland; här svarar nära var tredje (29%) att de inte vet hur stor deras elräkning är varje månad – jämfört de som bor i Sydsverige, där bara 16 procent saknar inblick i sin el-ekonomi. När det kommer till årsförbrukningen av el har stockholmarna sämst koll. Här svarar nära två av tre (64%) att de inte vet hur mycket el de gör av med.

Om Sifo-undersökningen:
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 11–15 januari 2018. Totalt intervjuades 1120 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.