Nyheter

Sista etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan

Nu börjar Helsingborgs fina paradgata ta form. Etapp 1 (Trädgårdsgatan till Stortorget) och delar av etapp 2 är helt klara och i bruk.

I mitten av augusti startar etapp 3, som omfattar 2 delsträckor; Trädgårdsgatan söder till tingsrätten samt Helsingborgs konserthus till Kopparmölleplatsen. Vid Tingsrätten byggs bland annat bussfiler och en ny busshållplats. Man lägger även nya ledningar och byter ut belysning längs gatan. Vid Kopparmölleplatsen byggs båda busshållplatserna om och flyttar cykelbanorna upp på trottoarerna.

Samtidigt som man startar upp etapp 3 pågår delar av etapp 2 (Stortorget till Helsingborgs konserthus).

— Efter hand som vi öppnar upp nya färdiga sträckor längs gatan blir det tydligt hur slutresultatet kommer att bli. Vi får bättre belysning, rymliga platser för uteserveringar, fler papperskorgar och sittplatser. Men inte minst får vi plats för alla – vare sig du går, cyklar, åker buss eller kör bil. Mitt tips till alla som rör sig i centrum är att gå en extra sväng och titta på de färdiga delarna. Och håll ut – det kommer att bli lika bra längs hela gatan, säger Marie Holmqvist, projektchef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Drottninggatan och Järnvägsgatan ska vara ombyggd och klar i juni 2019 när HelsingborgsExpressen börjar trafikera sträckan. Vissa ändringar kan ske under arbetets gång.

Läs mer om projektet på: helsingborg.se/doj

Om ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan
Helsingborg växer så det knakar och år 2035 ska kommunen vara 175 000 invånare. Det blir fler som ska samsas på samma yta, och det ställer ökade krav på infrastrukturen i centrum. Därför satsar man på att utveckla Helsingborgs paradgata – Drottninggatan och Järnvägsgatan. Det blir bättre och tydligare gång- och cykelstråk, kollektivtrafiken prioriteras och blir effektivare och vi skapar platser där människor trivs och vill vara. Med ombyggnaden ska det bli ännu lättare att ta sig till och röra sig i centrum med olika trafikslag – men den ska också leda till att fordon som använder gatan som genomfart väljer en annan väg, utanför centrum. Så får man en grönare och skönare stadsmiljö!