Nyheter

Utvecklingsplan för Torshälla i 3D

Nu finns ett förslag på en utvecklingsplan för Torshälla 2030. Planen ska vara ett stöd i Torshällas fortsatta utveckling på kort och lång sikt. Under tiden 9-17 augusti finns det möjlighet att se förslaget i en 3D-modell på Torshälla Direkt.

Förslaget bygger på tidigare dialoger med barn, unga, politiker, föreningar och näringsliv. 9-17 augusti finns kommunens representant på plats på Torshälla Direkt mellan kl. 13-16.00.

– Vi vill veta om planen speglar framtidens Torshälla enligt invånare, verksamma och besökare, säger Rina Oord-Lundh utvecklingsstrateg Torshälla.

Utvecklingsplanen föreslår tre målbilder för ett levande Torshälla: En levande och aktiv småstad för alla, en attraktiv miljö för vistelse och rekreation och en innovativ plats med fokus på kultur och medskapande.

Torshälla ska vara en kreativ, nyskapande och välkomnande stad där kulturen får ta mycket plats. Här kombineras historia med framtid.

Det går att läsa mer och tycka till på eskilstuna.se/torshalla

Förslaget finns även utställt i Värjan på Alva Myrdals gata 5 i Eskilstuna. Samrådet pågår till 20 september.