Tag: Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä är ett viktigt forum för tekniska frågor kring framtidens träbyggande där över 500 personer har anmält sig