Nyheter

Hur ett idrottsprojekt orsakade en kontraktstandard

Den strategiska planen för Trelleborgs idrottsstad omfattar en ambitiös revitalisering och utbyggnad av idrottsinfrastrukturen inom Vångavallensområdet. Huvudpunkter i planen är etableringen av ett modernt badhus, ombyggnaden av fotbollsarenan Vångavallen och utbyggnaden av Söderslättshallen med en ny ishall samt en förbättring av parkeringsmöjligheter. 

Samtidigt som byggarbetet visade tecken på stora framsteg uppstod en fördröjning som har lett till ett stopp för samarbetet mellan Trelleborgs kommun, Hemsö och MTA. Det finns däremot tecken på att byggprojektet kommer att fortsätta med större fokus på ett annat avtal.

Syfte och målsättningar

Målet med projektet var att utveckla idrottskulturen i området, med tanke på det ökande intresset för spelsajter som casinonutanlicens.com och fysiska butiker de senaste åren. Detta intresse anses erbjuda goda möjligheter för idrottsföreningar att attrahera en större lokal publik.

Förra året bevisades det att det fortfarande finns mycket rum för förbättring när det kommer till idrottsintresse. I kombination med bettingvärldens växt har bland annat ishockey sett nya rekordssiffor för publikantal i både SHL och Hockeyallsvenskan. Det var en drivande faktor bakom både den nya ishallen och generella förbättringar idrottsstaden.

Omvärdering

Avtalet från februari 2022 för bygget ansågs ha en mjukstart, men månader senare skedde en vändning av en nyligen genomförd dom. Den kom från Förvaltningsrätten och de argumenterade för en omvärdering av upphandlingsförandet för bland annat byggentreprenader på tredjepartsfastigheter. Efter denna rättsutveckling har Sveriges Kommuner och Landsting (SKR) ändrat sina rekommendationer för kommuner över hela Sverige, särskilt i samband med upphandling av byggentreprenader på extern mark.

Konsekvenserna av denna dom påverkade direkt det tillvägagångssätt som Trelleborgs kommun ursprungligen hade tänkt sig för idrottsstadsarbetet. Tidigare innebar planen att Hemsö övertog ägandet av de uppförda anläggningarna medan kommunen tog på sig en hyresgästroll. De reviderade rekommendationerna kräver dock en omfattande omvärdering av fastighetsägande och hyresstrukturer.

Idrottsstadens framtid

I oktober 2022 godkände kommunfullmäktige ett markanvisningsavtal mellan Trelleborgs kommun, Trelleborgs FF och fastighetsbolagen MTA och Hemsö. Avtalet syftar till att fungera som ett språngbräde mot ett omfattande köpeavtal där Hemsö/TFF/MTA skulle förvärva Vångavallen och därigenom inleda skapandet av en modern fotbollsarena.

Det godkända avtalet stod som en förlängning av den initiala samförståndsavtalet som tecknades i februari och befäste rollen för en ny fotbollsarena som en kärna i kommunens övergripande vision om idrottsstaden. Denna visionära strävan omfattar både omfattande investeringar för att förbättra befintlig idrottsinfrastruktur kring Söderslättshallen och dra nytta Sveriges möjlighetsrika föreningskultur i det svenska samhället.

Som ett bevis på projektets helhetssyn har den lokala försörjningsplanen för 2023 presenterat förslag om införande av en utbildningsanläggning inom den tänkta idrottsstadens område. Ritningen för denna utbildningsdel kommer noggrant att struktureras i den kommande förstudien för Idrottsstadsskolan och därigenom förse kommunstyrelsen med ett välinformerat underlag för beslutsfattande.