Nyheter

Domkyrkoplan i Västerås återinvigs

Under det senaste året har ett omfattande arbete pågått med bland annat omläggning av sten utanför Västerås domkyrka. Nu närmar sig arbetet sitt slut och domkyrkans del av Domkyrkoplan återinvigs söndag 9 december av domprost Susann Senter.

Den omdanade Domkyrkoplan är Västerås nyaste torg, samtidigt som det är en av de äldsta och mest betydelsefulla platserna i Västerås historia. Torget har inte längre den stora trappan mot domkyrkan och har fått en stenbeläggning av storgatsten med stråk av hällar i ett solfjädermönster.

– Utformningen har skett med största varsamhet för denna betydelsefulla kulturmiljö samtidigt som vi ville skapa en fullt tillgänglig miljö med ramper och taktila tillgänglighetsstråk för synsvaga – allt för att alla skall ha den självklara rätten att kunna ta sig in genom huvudentrén i Västerås största besöksmål, säger projektledaren Johan Sohlberg.

Torgets stenbeläggning har i grunden fortfarande samma utformning som arkitekt Erik Lundberg gav det vid omdaningen 1958-61, med ett rutmönster av borgmästarsten med mellanliggande gatsten. Självfallet finns här Stella Polaris (stjärnan i svart sten precis utanför domkyrkoporten), men också en ny detalj i form av Pilgrimskorset för S:t Olafsleden som leder mot Nidarosdomen i Trondheim. Torget smyckas även med blomurnor och julgran i advents- och juletid. Under sommarhalvåret finns också en del av Café Malins uteservering ut mot torget som komplement till serveringen i trädgården bakom caféet.

Parallellt med markytorna moderniseras fasadbelysningen för domkyrkans västfasad. Detta beräknas vara klart kring årsskiftet.

Precis som tidigare kommer det att råda parkeringsförbud på hela Domkyrkoplan och nu har handikapparkeringen flyttats innanför stenpollarna på domkyrkans norra sida. Det är fortfarande tillåtet att köra bil på Domkyrkoplan men numera är det ett gångfartsområde som delas mellan bilister, cyklister och gående. Det är en likadan lösning som på Engelbrektsplan där nästan ingen trafik förekommer. Detta ställer givetvis höga krav på lägsta möjliga hastighet och stor hänsyn. Trafiken från Domkyrkoplan mot Skolgatan blir nu också enkelriktad.

– Jag ser fram emot sommaren när västeråsare och besökare flanerar över den vackra stenbeläggningen för att njuta av denna historiska plats, säger Johan Sohlberg.

Bild: Svenska Kyrkan